MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (MYK ) NASIL ANINIR ?

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ( MYK ) NEDİR ?

Mesleki yeterlilik belgesi, belirli meslek gruplarında çalışacak kişilere verilen yeterliliğin ibrazı anlamına gelir. Mesleki yeterlilik belgesi, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilir. Kişinin, meslekte yeterli düzeyde olduğunun kanıtlayan bir belgedir. Mesleki yeterlilik belgesi bazı iş dalları için bir zorunluluktur. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde meslek yeterlilik belgesi zorunludur. İnşaat işçileri, sıvacı, boyacı, kalıpçı ve benzeri gibi meslek gruplarında mesleki yeterlilik belgesi sunma zorunluluğu bulunur. Mesleki yeterlilik belgesi ile kişinin mesleğinde yeterli olduğu ispatlanmış olur. Bu belge, düzenlenen sınav ile alınır. Sınavı geçenler mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış olur.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NE İŞE YARAR ?

Mesleki yeterlilik belgesinin amacı, insanların o işi yapıp yapamayacağı konusunda bilgi sahibi olmaktır. Özellikle tehlikeli işlerin olduğu sektörlerde hayati öneme sahiptir. İnşaat sektörü ya da diğer tehlikeli iş sektörlerinde mesleki yeterlilik belgesi istenir ve belgesi olmayanların iş alımı gerçekleşmez. Özetle mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulan ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde çalışanların sahip olabileceği belgeye verilen isimdir. 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?


''Güven Sertifika Firmamız dan MYK Talebin de Bulunabilirsiniz''

 

Mesleki yeterlilik belgesini almak isteyen kişiler, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmalıdır. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından takip edilir. Kişiler, sınav başvurularını da belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. Belgelendirme kuruluşları teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verir. Yanı sıra taşınabilir cüzdan tipi MYK mesleki yeterlilik belgesi kimlik kartı da kişinin adına düzenlenir. Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen limitler dahilinde, sınav ücretlerinin tamamı ve belge masrafları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan, ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini ibraz etmek isteyen her kişi, mesleki yeterlilik sınavına başvurabilir. MYK veren firmalar internet üzerinden araştırılabilir.

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SORGULAMA

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için sınava giren adayların sınav sonuçlarına e-devlet üzerinden bakılabilir. Mesleki yeterlilik belgesi e-devlet üzerinden kontrol edilebilir yanı sıra; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama, Hareketlilik Belgesi Sorgulama, Hareketlilik Belgesi Doğrulama, Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar gibi detaylara da yine e-devlet üzerinden bakılabilir. E-devlet sistemi hizmetinden faydalanmak için kimlik doğrulama yöntemlerinden biri seçilmelidir. Seçenekler şunlardır; e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C kimlik kartı, banka. Bu yöntemlerden biri seçilerek sisteme giriş yapılabilir. Kimliğin doğrulanmasının ardından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne dair sekmelere ulaşım sağlayabilirsiniz. Mesleki yeterlilik belgesi örneğini de arama motorlarında incelemek mümkündür.

 

Kategoriler

Hotline
+905462526714